Vernieuwde website

Beste patiënt,
 

Onze huisartsenpraktijk is steeds op zoek naar manieren voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening die aansluit op hedendaagse ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Wij attenderen u dan ook graag op de mogelijkheden m.b.t. onze online diensten via onze website.

Naast actuele informatie m.b.t. onze praktijk en zorgverlening kunt u hier ook terecht voor:

 • aanvragen van herhaalmedicatie via het Herhaalreceptformulier
  Zonder tegenbericht ligt uw herhaalreceptuur de werkdag na aanvraag na 16.00 uur klaar bij de door u opgegeven apotheek.
   
 • inschrijven bij onze praktijk via het Inschrijfformulier
   
 • administratieve wijzigingen doorgeven aan de praktijk via het Wijzigingenformulier
   
 • aanvragen van reizigersvaccinaties via het Reizigersvaccinatieformulier
   
 • aanvragen van een account voor ons webportaal via het formulier Accountaanvraag
  Het account dient als extra bescherming van uw gegevens en geeft toegang tot een voor u persoonlijke omgeving die ‘Mijn omgeving’ wordt genoemd.
   
 • gebruikmaken van ons e-consult
  Een e-consult (elektronisch consult) is een tamelijk nieuwe, online consultvorm die met name bedoeld is voor het stellen van een korte vraag of het navolgen van een gestarte behandeling.
  Via ‘Mijn omgeving’ kunt u een e-consult starten. Na het indienen van een nieuw e-consult ontvangt u, binnen ten minste twee tot vijf werkdagen, een online reactie van uw zorgverlener.

Tevens vindt u op onze website meerdere informatieve links. 

Van toekomstige uitbreidingen op het gebied van onze online diensten zullen wij u op de hoogte houden.

 Heeft u vragen over het gebruik van onze website of de functionaliteiten neemt u dan gerust contact met ons op.
 

 Met vriendelijke groeten,

 Team Huisartsenpraktijk C.I. Zwaan-Gagenel