Toestemming Landelijk Schakelpunt (LSP)

Geachte patiënt, 

Het gebeurt weleens dat u buiten de reguliere openingstijden van de praktijk een huisarts of  ziekenhuiszorg nodig heeft. In dat geval kunt u bij de huisartsenpost of bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis terecht.
Om u snel en kundig te kunnen helpen kan het van belang zijn dat zij inzage mogen hebben in de medische gegevens die de eigen huisarts in uw medisch dossier bijhoudt.

Volgjezorg


Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost/ spoedeisende hulp uw medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP) mag bekijken en is dat inmiddels geregeld. Het kan ook zijn dat u niet gereageerd heeft en dat uw gegevens niet zichtbaar waren voor de huisartsenpost/spoedeisende hulp. Tijdens de coronacrisis kunnen (tijdelijk) de medische gegevens van patiënten die geen toestemming hebben gegeven ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost/spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp en u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Alleen wanneer u hierover nog geen besluit had genomen is voor u deze tijdelijke noodmaatregel van kracht en zijn uw gegevens tijdens de coronacrisis in te zien door de behandelend huisarts op de huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp.
  • Wanneer u eerder bij ons heeft aangegeven dat uw gegevens wel ingezien mogen worden door externe behandelaars verandert er niets.
  • Wanneer u eerder bij ons heeft aangegeven dat u dat niet wilt verandert er ook niets. U dossier blijft afgeschermd, ook tijdens de coronacrisis.

Wanneer u tot nu toe nog geen keuze aan ons had doorgegeven willen wij graag, dat u uw keuze aan ons doorgeeft. 
Op de website https://www.volgjezorg.nl leest u meer informatie over het Landelijk Schakel Punt (LSP)

Met de onderstaande folder leggen wij graag uit wat het Landelijk schakelpunt precies inhoudt:

Wij willen u vragen om uw persoonlijke keuze goed vast te leggen en aan ons (het liefst binnen twee weken) door te geven, dit kan direct online via de website van volgjezorg.nl middels onderstaande link:

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de website van volgjezorg.nl middels onderstaande link:

 

We wensen u alvast fijne feestdagen, blijf gezond!

Hartelijke groet,
Team huisartsenpraktijk Zwaan-Gagenel