Videoconsult

De huisarts of een andere medewerker van de huisartsenpraktijk kan ervoor kiezen contact met u te hebben via een videoconsult. Een videoconsult maakt het voor een patiënt en een zorgverlener mogelijk om elkaar op een vooraf bepaalde datum en tijdstip te zien en te spreken via het beeldscherm van een laptop, pc, tablet of smartphone. Zowel de patiënt als de zorgverlener bepalen zelf vanaf welke plek het videoconsult plaatsvindt.

Benodigdheden
Om de verbinding tussen de patiënt en de zorgverlener op het afgesproken tijdstip te maken dient de patiënt over het volgende te beschikken:

 • een laptop of computer met geluid, een microfoon en een webcam (de meeste laptops zijn hier standaard van voorzien) of een mobiele telefoon (smartphone) of tablet.
 • toegang tot het internet.

Hoe het werkt
U ontvangt van de zorgverlener een uitnodiging voor het videoconsult via een e-mail. In de e-mail staat het tijdstip waarop het consult begint en een link om het consult te starten, bijvoorbeeld https://zoom.us/j/1234567890
Door te klikken op deze link wordt de internetbrowser gestart.

 • Indien u eerder gebruik gemaakt heeft van het videoconsult (de benodigde software is op uw apparaat geïnstalleerd) dan zal de browser de software starten.
   
 • Indien u nog niet eerder gebruik gemaakt heeft van het videoconsult (de benodigde software is nog niet op uw apparaat geïnstalleerd) dan zal de browser de mogelijkheid bieden deze te installeren. U klikt hiervoor op 'download & run Zoom'. Na installatie klikt u nogmaals op de link uit de e-mail om het consult te starten.
  Voortaan zullen videoconsulten met uw huisartsenpraktijk direct gestart worden door te klikken op de link in de betreffende uitnodigings e-mail.
   
 • Indien u gebruik maakt van de Google Chrome browser of Microsoft Edge op een laptop of computer dan kunt u er ook voor kiezen om het consult direct in de browser te starten. U klikt hiervoor op 'join from your browser'.
Afbeelding van starten

Het is handig wanneer u een paar minuten voor het begin van het consult de verbinding start. De software zal u vragen of u tijdens het consult gebruik wilt maken van audio en video. Op deze vragen kunt u bevestigend antwoorden. Vervolgens wacht u tot de zorgverlener u toelaat tot de virtuele wachtkamer.
Indien het videoconsult bij de zorgverlener nog niet gestart is verschijnt een melding als onderstaand (deze zal iets verschillen per apparaat).

Afbeelding van wachten op hostAfbeelding van wachten op host

Wanneer de zorgverlener het consult start wordt eerst een voorbeeld van uw eigen videobeeld getoond voordat u deelneemt aan het videoconsult. In dit scherm kiest u of u direct wilt deelnemen met camerabeeld (Join with Video) of dat u deze later in het consult inschakelt (Join without Video). Na deze keuze komt u in de wachtkamer tot de zorgverlener u toelaat tot het videoconsult.

Afbeelding van deelnemenAfbeelding van wachtkamer

Als het consult met uw zorgverlener afgelopen is kunt u de verbinding afsluiten door op 'Leave Meeting' te klikken of op het kruisje (X).

Kosten
Aan het gebruik van de software voor een videoconsult met uw zorgverlener zijn voor de patiënt geen kosten verbonden.

Privacy
Het videoconsult vindt plaats via een beveiligde verbinding die voldoet aan het hedendaags veiligheidsprotocol.
De zorgverlener kan derden, bijvoorbeeld een andere medische specialist, uitnodigen om aan het videoconsult deel te nemen. Ook deze verbinding(en) voldoen aan de hedendaagse veiligheids-eisen.