Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie is met zorg samengesteld. Het kan niettemin voorkomen dat de informatie onjuist, niet volledig of niet meer actueel is.

  • De aangeboden informatie dient ter aanvulling van de door ons geboden zorg en is hier geen vervanging van.
  • De aangeboden informatie kan met enige regelmaat wijzigen.
  • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie.

Ter aanvulling van de op deze website aangeboden informatie verwijzen wij via links naar externe websites. Op de inhoud van deze externe websites hebben wij geen invloed en wij kunnen dan ook niet instaan voor de correctheid van de extern geboden informatie.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Back to top