Spreekuur POH-GGZ

In de praktijk wordt het POH-GGZ spreekuur volgens afspraak gehouden.
U kunt hier terecht voor geestelijk en psycho-sociaal gebied.

POH-GGZ (Praktijkondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg) Birgit Oldenhof houdt spreekuur op maandag.

U kunt naar haar verwezen worden door de huisarts.

Indien u een geplande afspraak niet kunt nakomen laat u ons dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch weten zodat we een andere patiënt kunnen helpen.

Back to top